Termeni si Conditii

Stratulat Albulescu este o firma de avocatura romaneasca ce ofera servicii juridice complete si solutii strategice inovatoare, atat clientilor nationali, cat si celor internationali, din fiecare sector de afaceri.

Atunci când Termenii și Condițiile de față menționează „Stratulat – Albulescu”, „societatea de avocați” „noi” sau „al nostru”, se referă la Societatea civilă de avocați Stratulat – Albulescu, cu sediul în One Herastrau Office, Str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, etaj 6, Sector 1, București, România.

Acești Termeni și Condiții vor reglementa utilizarea de către dumneavoastră a acestui site, care poate fi găsit la http://stratulat-albulescu.ro/.

Citiți cu atenție acești Termeni și Condiții. Prin accesarea și utilizarea site-ului web se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Termenii și Condițiile.

Introducere

Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul site-ului web Stratulat – Albulescu. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în Politica de Confidențialitate. Prin transmiterea oricăror date cu caracter personal prin intermediul pe site-ul nostru web, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de Confidențialitate.

Site-ul nostru poate conține informații, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă, nume, logo-uri, mărci comerciale, mărci de servicii și informații despre Stratulat-Albulescu, domeniile sale de practică juridică și informații generale privind anumite domenii de drept sub formă de documente („Informații”).

Politica drepturilor de proprietate intelectuală

Prin prezenta sunteți de acord că Stratulat – Albulescu este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra informațiilor acestui site și nu veți folosi aceste materiale în niciun fel, cu excepția cazului în care există aprobarea expresă a Stratulat – Albulescu.

Nicio porțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin orice mijloace, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea noastră. Sunteți de acord să nu modificați, să nu vindeți, să nu distribuiți sau să nu creați lucrări derivate pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site în orice mod, fără acordul prealabil scris al Stratulat – Albulescu. Pentru aceasta, ne puteți contacta direct utilizând următoarele date de contact: office@saa.ro.

Aveți dreptul să descărcați, să imprimați, să stocați temporar, să preluați și să afișați informațiile publicate pe site pe un ecran de computer sau pe un telefon mobil, să imprimați pagini individuale pe hârtie (dar nu să fotocopiați) și să păstrați aceste pagini în format electronic pe disc (nu pe un server sau alt dispozitiv de stocare conectat la rețea) pentru uz personal sau pentru utilizare internă în cadrul organizației dumneavoastră.

Conexiuni

Site-urile web sau paginile web la care acest site este conectat au doar scop informativ și nu au fost examinate de Stratulat – Albulescu.
Nu puteți realiza link sau deep-link la orice alt site fără consimțământul nostru prealabil scris. În cazul în care doriți să creați un link sau un deep-link către site-ul nostru, vă rugăm să ne contactați direct folosind următoarele date de contact: office@stratulat-albulescu.ro.

Viruși informatici și Calul Troian

În timp ce facem eforturi rezonabile pentru a proteja acest site de viruși, Cai Troieni și alte coduri similare de natură distructivă („Elemente Distructive”), nu garantăm faptul că site-ul este lipsit de astfel de elemente distructive și nu acceptăm nicio răspundere pentru eventualele daune care pot rezulta din transmiterea oricăror elemente distructive prin intermediul acestui site web sau prin orice fișiere care sunt disponibile pentru a fi descărcate de pe site-ul web.

Exonerare de răspundere

Cu excepția cazurilor în care este altfel specificat, informațiile furnizate prin intermediul site-ului web nu sunt destinate și nu constituie consiliere sau servicii juridice, contabile, de afaceri, financiare, fiscale sau de altă natură. Informațiile sunt furnizate doar ca bază informațională și nu trebuie să vă bazați pe acestea. Dacă aveți nevoie de consultanță sau de servicii cu privire la o problemă specifică, vă rugăm să ne contactați direct folosind următoarele date de contact: office@stratulat-albulescu.ro.

Nu garantăm acuratețea, oportunitatea, caracterul complet, performanța sau potrivirea pentru un anumit scop al site-ului sau al oricărei Informații. Am încercat să ne asigurăm că toate informațiile furnizate pe site sunt corecte în momentul publicării. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru erorile, omisiunile sau informațiile inexacte de pe site. Mai mult, Stratulat – Albulescu nu garantează că site-ul web sau orice alte Informații vor fi neîntrerupte, nu vor prezenta erori sau că defectele apărut vor fi corectate.

Deși societatea de avocați încearcă să se asigure că informațiile conținute pe acest site sunt exacte și actuale, nu acceptăm nici o răspundere pentru rezultatele oricăror acțiuni întreprinse pe baza informațiilor pe care le conține și a tuturor garanțiilor implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop, non-încălcare, compatibilitate, securitate și acuratețe sunt excluse din acești Termeni și Condiții, în măsura în care pot fi excluse din punct de vedere legal.

În nici un caz Stratulat – Albulescu nu va fi răspunzător pentru vreo pierdere, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea indirectă sau consecventă, sau daunele rezultate din imposibilitatea utilizării, pierderea datelor sau a profitului, indiferent de contract, delict sau altele asemenea, care decurg din sau în legătură cu utilizarea acestui site web sau a oricărei Informații.

Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor web sau a paginilor web la care este conectat acest site și nici nu ne asumăm răspunderea pentru pierderile sau penalitățile suferite ca urmare a utilizării oricăror conexiuni sau a încrederii în conținutul oricărui site cu care acest site este conectat. Stratulat – Albulescu nu aprobă și nu este responsabil pentru conținutul site-urilor externe care sunt conectate cu acest site sau conținute pe acest site.

Forța majoră

Nu suntem răspunzători în niciun fel în cazul unui eveniment de Forță Majoră, respectiv orice eveniment care excede controlul Stratulat – Albulescu, Afiliaților săi sau partenerilor săi comerciali, care ne împiedică să respectăm oricare dintre obligațiile ce decurg din acești Termeni și Condiții, incluzând, dar nelimitându-se la, atacurile de tipul denial-of-service, neîndeplinirea obligațiilor de către o terță parte care gazduiește sau de către un furnizor de utilități, probleme tehnice neprevăzute, greve, revolte, incendii și orice alte evenimente naturale, razboi, ostilități (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazie, acțiuni ale dușmanilor, mobilizare armată, rechiziție sau embargo.

Separabilitate

În eventualitatea în care una sau mai multe dintre clauzele Termenilor și Condițiilor vor fi considerate neexecutorii, nelegale sau nule, restul clauzelor vor ramane în vigoare și iși vor produce efectele.

Actualizări ai acestor Termeni și Condiții

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor acești Termeni și Condiții. În cazul în care modificăm Termenii și Condițiile, vom publica varianta revizuită a Termenilor și Condițiilor pe site-ul web și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Termenilor și Condițiilor. După data la care varianta actualizată a Termenilor și Condițiilor intră în vigoare, accesarea site-ului nostru web va reprezenta acceptarea de către dumneavoastră a respectivilor Termeni și Condiții.

Legea aplicabilă

Termenii și toate litigiile care decurg din sau în legatură cu aceștia vor fi guvernate exclusiv de legile României. Prezenta versiune a Termenilor și Condițiilor a fost redactată în limba engleză și în limba română și în caz de neconcordanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.