Politica de confidențialitate

Stratulat Albulescu este o firma de avocatura romaneasca ce ofera servicii juridice complete si solutii strategice inovatoare, atat clientilor nationali, cat si celor internationali, din fiecare sector de afaceri.

Vă asigurăm că noi prelucrăm datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului nostru, ale destinatarilor alertelor legislative și ale buletinelor informative, precum și ale colaboratorilor noștri în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Atunci când Politica de Confidențialitate de față menționează „Stratulat–Albulescu”, „societatea de avocați” „noi” sau „al nostru”, se referă la Societatea civilă de avocați Stratulat – Albulescu, cu sediul în One Herastrau Office, Str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, etaj 6, Sector 1, București, România, care este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal („Operator de Date”), în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Această Politică de Confidențialitate explică ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, modul în care le colectăm, le folosim, le prelucrăm și le dezvăluim și cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin urmare vă rugăm să o citiți cu atenție.

Această Politică de Confidențialitate, împreună cu Termenii și Condițiile SAA, stabilesc bazele prelucrării datelor cu caracter personal de către  Stratulat – Albulescu.

 

1. Introducere

Potrivit legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.

Prezenta Politică de Confidențialitate privește datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru web, ale destinatarilor alertelor legislative și ale buletinelor informative, ale colaboratorilor noştri și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru web, www.saa.ro, cât și celor colectate prin intermediul adresei de e-mail sau a altor metode off-line.

 

2. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

2.1. Datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le oferiți prin completarea formularului de contact

 • Numele, prenumele și funcția deținută;
 • Datele de contact, respectiv adresa de e-mail și numărul de telefon;

2.2. Datele cu caracter personal referitoare la participarea dumneavoastră la evenimentele organizate de către noi:

 • Numele, prenumele şi funcţia deţinută;
 • Datele de contact, respectiv adresa de e-mail, numărul de telefon şi adresa profesională.

De asemenea, deși nu putem enumera în mod limitativ totalitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, prin prisma activității desfășurate de noi, dorim să aveți în vedere că, de fiecare dată când vom prelucra date cu caracter personal, vor fi aplicabile unul sau mai multe dintre temeiurile legale prevăzute de legislația aplicabilă, fiind respectată în totalitate legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

3. Cookie-uri

3.1. Ce sunt cookie-urile

Când vizitați site-ul nostru, o cantitate mică de date cunoscute sub numele de „cookie” este stocată pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Cookie-urile includ informații referitoare la, de exemplu, tipul de browser web pe care îl utilizați.

3.2. Ce module cookie folosim și de ce

Site-ul SAA utilizează cookie-uri de sesiune care detectează limba, cookie-uri care rămân pe computerul utilizatorului până când browser-ul de internet este închis.

Utilizăm modulele cookie pentru a ne asigura că site-ul este relevant pentru utilizatorii săi şi pentru a ne îmbunătăți serviciile oferite.

3.3.  Cum vă puteți schimba opțiunile privind utilizarea cookie-urilor

Puteți să vă instruiți browserul, modificând setările acestuia, să oprească acceptarea cookie-urilor, să vă solicite acordul înainte de a accepta un cookie de pe site-urile pe care le accesați sau să șteargă cookie-urile. Pentru mai multe informații despre cum să modificați setările browserului în ceea ce privește utilizarea cookie-urilor și cum să le blocați, vizitați www.allaboutcookies.org./. Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care opriți acceptarea cookie-urilor, funcționalitățile website-ului vor fi diminuate.

 

4. Utilizarea informațiilor

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului website-ului nostru;
 • pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;
 • pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu solicitările făcute;
 • pentru a vă oferi în format electronic buletine informative specializate privind evoluțiile relevante din legislație, jurisprudență și practici ale autorităților;
 • pentru a asigura respectarea acestei Politici de Confidențialitate, a Termenilor și Condițiilor, precum și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței site-ului web al Stratulat – Albulescu.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile menționate mai sus și limitate în timp, în intervalul de timp solicitat pentru fiecare scop specific. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de regulă pentru o perioadă de maxim 3 ani de la momentul colectării. În cazul în care ne-ați furnizat datele cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat, datele cu caracter personal vor fi stocate până la retragerea acestui consimțământ.

Angajații, furnizorii și agenții Stratulat – Albulescu au acces la datele cu caracter personal pe care le colectăm, dar utilizarea lor se limitează la îndeplinirea sarcinilor lor, în conformitate cu scopul prelucrării. Angajații noștri, furnizorii și agenții care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie să păstreze aceste informații confidențiale și nu li se permite să le folosească în alte scopuri decât pentru a vă permite să utilizați website-ul sau pentru prestarea serviciilor specifice activității desfășurate de Stratulat – Albulescu.

 

5. Conexiuni

Stratulat – Albulescu afișează linkuri către website-uri terțe. Societatea de avocați nu poate controla și nu poate fi trasă la răspundere pentru politicile de confidențialitate și conținutul oricăror site-uri ale terțelor părți. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate pentru a afla cum colectează si prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

6. Distribuirea și dezvăluirea

Prin prezenta politică, luați la cunoștință că societatea de avocați vă divulgă datele cu caracter personal. De asemenea, vă rugăm să fiți informați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către terțe părți, respectiv: societăți de curierat, societăți ce prestează servicii de sănătate și securitate în muncă şi societăți care au ca ca obiect de activitate crearea de materiale publicitare personalizate, localizate pe teritoriul României.

Dorim să vă informăm că datele dumneavoastră nu vor fi transferate către entități care nu beneficiază de garanții adecvate cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului valabil exprimat, puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea viitoare, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte doar pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu va afecta legalitatea prelucrării deja efectuate.

Pentru a respecta legile locale, reglementările și solicitările legale, societatea de avocați își rezervă dreptul de a utiliza, stoca, distribui sau dezvălui datele cu caracter personal ale dumneavoastră, dacă este astfel impus în vederea respectării sau aducerii la îndeplinire a unei obligații legale. Aceasta include, dar nu se limitează la abordarea problemelor de securitate, a problemelor tehnice, a fraudei, a protecției drepturilor Stratulat – Albulescu. În această privință, niciuna dintre prevederile Termenilor și Condițiilor și ale Politicii de Confidențialitate nu reprezintă o renunțare la drepturile Stratulat – Albulescu, o limitare a apărării noastre juridice în vreun fel sau accesul la procedurile judiciare necesare.

 

7. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Stratulat – Albulescu se angajează să respecte drepturile persoanei vizate.

Beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul de a fi informat – aveți dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, incluzând, în special, informații cu privire la: datele de contact ale operatorului, scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării, interesul legitim, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, drepturile pe care persoana vizata le are în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Stratulat-Albulescu, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. Pe bază de solicitare, noi vă vom elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de noi;
 • dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), puteți obține ștergerea respectivelor date;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat și se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate, și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal – puteți obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități, sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu doriţi ștergerea datelor, ci optaţi pentru restricționarea utilizării acestora);
 • dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Stratulat-Albulescu. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (”ANSPDCP”).

În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa Str. Ion Brezoianu nr. 27, parter şi etaj 6, Clădirea Bog’art, Sector 1, București, România sau să ne trimiteți un e-mail la office@saa.ro.

 

8. Securitate

Stratulat – Albulescu dorește să ia toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite.

Chiar dacă noi punem în aplicare și actualizăm continuu măsurile de securitate administrative, tehnice si fizice pentru a vă asigura protecția datelor cu caracter personal, nu putem garanta oricând securitatea transmiterii sau stocării datelor dumneavoastră în mediul Internet.

 

9. Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor această Politică de Confidențialitate. În cazul în care modificăm Politica de Confidențialitate, vom publica Politica de Confidențialitate revizuită pe site-ul web și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Politicii de Confidențialitate. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea site-ului nostru web va reprezenta acceptarea de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.

Prezenta versiune a Politicii de Confidențialitate a fost redactată în limba engleză și în limba română și în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

 

10. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa One Herastrau Office, Str. Daniel Danielopolu, nr. 30-32, etaj 6, Sector 1, București, România, sau să ne trimiteți un e-mail la office@saa.ro.

Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.